quinta-feira, agosto 13, 2009

Fig. 180 - Diagrama de cargas eólico. 2009-08-13. Fonte: REN.

Posted by Picasa